Orb, orba

Orb, orba - maksymalne odchylenie od klasycznego kąta aspektu, innymi słowy jest to zasięg  aspektu, kiedy aspekt działa, mimo nieidealnej dokładności;  maksymalna orba nie przekracza 10° dla świateł i 8° dla planet (Astrologia).Tekst pochodzi ze strony - www.uni-garden.com - Astrologia i Tarot w praktyce - Warszawa.