UniGarden - Astrologia, tarot, kursy

Twój cytat

"Jest piękna, urocza! Czasem jak ogromne drzewo w kwiatach, czasem jak biały narcyz, drobny i smukły. Twarda jak diament, łagodna jak światło księżyca. Ciepła jak promień słońca, zimna jak gwiazda. Dumna i daleka jak szczyt w śniegach, wesoła jak wiejska dziewczyna, która wiosną wplata stokrotki w warkocze."

J.R.R. Tolkien

Astrologia - cytatyRóżni autorzy; 32 cytaty; ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2014, Warszawa.

Liz Greene powiedziała:

Wolność można zdobyć jedynie przez samopoznanie, które pozwala zrozumieć wartość każdego doświadczenia dla rozwoju jaźni.

 

Tadeusz Doktór powiedział:

Szukając odpowiedzi na pytanie o społeczne funkcjonowanie z wszelkimi regułami sztuki była ona dyscypliną bardzo pracochłonną, a więc kosztowną. Stąd też astrologia "naukowa", czyli taka, której uprawianie wymagało żmudnych obliczeń i skomplikowanej interpretacji, znajdowała swoich klientów głównie wśród warstw zamożniejszych. Dla ludu pozostawały jedynie uproszczone procedury astrologii, często formułowane w takiej postaci, że każdy mógł je stosować na własny użytek. Oczywiście taka astrologia nie cieszyła się uznaniem prawdziwych fachowców. Podobnie dzisiaj przedstawia się sprawa z horoskopami gazetowymi.

 

Carl Gustav Jung powiedział:

Sądzę, że pewnego dnia w astrologii da się na pewno odkryć duży kawał wiedzy o drogach naszych przeczuć; wiedzy, która dotarła aż na niebo. Wydaje mi się np., że znaki zodiaku to obrazy charakteru, tzn. symbole libido, które przedstawiają jego typowe właściwości.

 

Will Keepin powiedział:

Procesy, które przebiegają we wszechświecie toczą się również w nas samych. Nie jest tak, że planety mają moc sprawczą. My i one znajdujemy się na różnych poziomach, ale rządzą nami te same zależności. Przykład:

Jeżeli udamy się na dworzec możemy zauważyć, że ruch pociągów jest ściśle skorelowany z ruchem wskazówek zegara. Naiwne naukowe podejście kazałoby nam zadać pytanie: które z tych zjawisk jest przyczyną, a które skutkiem? Czy pociągi wywołują ruch wskazówek, czy też wskazówki wywołują ruch pociągów? Skoro korelacja jest dobrze widoczna musi też istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Tymczasem go nie ma. Jest natomiast niewidoczna gołym okiem zasada organizacyjna, która odpowiada za występowanie tej korelacji. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia w przypadku astrologii.

Astrologia opisuje te niewidoczne powiązania organizacyjne jakie występują między eleganckim ruchem planet naszego Układu Słonecznego a naszą własną drogą przez życie. To subtelny rodzaj uporządkowania Wszechświata. Subtelność nie odbiera mu realności ani prawdziwości. Porządek ten występuje w wymiarze fizycznym i nie można go ani zmierzyć ani wykryć w laboratorium.

 

Paramahansa Yogananda powiedział:

Dziecko rodzi się w tym dniu i o tej godzinie, kiedy płynące ze sklepienia niebieskiego promienie są w matematycznej harmonii z jego indywidualną karmą. Jego horoskop jest obrazem jego niezmiennej przeszłości, ukazującym obecne wyzwania i prawdopodobne przyszłe efekty.

 

Tadeusz Doktór powiedział:

Należy pamiętać, że astrologia dostarcza jedynie diagnozy sytuacji, natomiast wiedzę o zastosowaniu tej diagnozy trzeba czerpać z innych źródeł.

 

Aby Warburg powiedział:

Troskliwie przeniesieni  szklakami wędrówek ze świata hellenistycznego, poprzez Arabię, Hiszpanię i Włochy [...], bogowie planetarni przetrwali w żywej formie  słowno-obrazowej jako władcy czasu, którzy matematycznie określali lata, miesiące, tygodnie, dni, godziny, minuty i sekundy zarazem, w zgodzie z mitami, osobiście sprawowali rządy nad wszystkimi odcinkami czasu w ciągu roku.

 

 

Justyna Reiner powiedziała:

Zadaniem astrologa nie jest wyrokowanie a odszukanie problemu i wskazanie dróg, jak sobie z tym człowiek może poradzić.

 

Hipokrates powiedział:

Lekarz nie znający astrologii nie ma prawa nazywać siebie lekarzem.

 

Liz Greene powiedziała:

Psychologia i astrologia to dwa potężne, istotne narzędzia zrozumienia i samorozwoju.

 

Jerzy Prokopiuk powiedział:

To nie gwiazdy wyznaczają los człowieka i nie one sterują ludzkimi poczynaniami. Ich obecność uzmysławia nam jedynie to, że jesteśmy dziećmi wszechświata, podlegamy prawom przyrody, w tym również mało jeszcze zbadanym wpływom kosmosu. Astrologia jest więc studium tego, jak Ziemia współdziała z kosmicznym środowiskiem i dla swoich potrzeb stosuje język psychologii matematycznej, bazujący na obliczeniach astronomicznych.

 

Leszek Szuman powiedział:

Człowiek nie znający swego horoskopu jest jak kapitan statku, który wyrzuca za burtę mapy i woła:
"Boże, prowadź!".

 

Donna Cunnigngham powiedziała:

Miłość (Wenus) może być siłą destrukcyjną w naszym życiu, dopóki nie nauczymy się utrzymywać jej na właściwym miejscu, by krążyła wokół Słońca. Ono symbolizuje nasze centrum, nasze JA JESTEM, i nie możemy pozwolić, by stała się nim miłość do innej osoby, nie skazując się jednocześnie na dekoncentrację własnej osobowości.

 

Henry Miller powiedział:

Przepastna różnica dzieląca astrologię od innych nauk - jeśli wolno mi tak powiedzieć - polega na tym, iż astrologia nie zajmuje się faktami, lecz koncepcjami pierwotnymi. Twardy grunt, na jakim podobno stoi uczony, w astrologii ustępuje imponderabiliom.

  

Leszek Weres powiedział:

Astrolog nie przepowiada przyszłości i nie wyznacza jej, tylko interpretuje profesjonalnie wykonany kosmogram urodzeniowy, który jest zapisem dynamicznego i probabilistycznego, zmieniającego się w czasie według znanych nam reguł, układu planet w momencie narodzin. 
 

Tracy Marks powiedziała:

Kosmogram jest zadziwiająco dokładną mapą psychiki, pozostaje jednak tylko mapą, która działa na poziomie symbolicznym. Można w nim znaleźć wiele potencjalnych celów życia każdej osoby i wiele dróg prowadzących do każdego z tych celów; można określić według niego najwłaściwszy moment do rozpoczęcia każdej z tych podróży. Ale to my wytyczamy własne przeznaczenie, drogę i czas; sami musimy uruchomić silniki naszych cielesnych pojazdów, tankować paliwo, gdy wyczerpują nas przeciwności, i oprzeć sie pokusie zbaczania w stronę wszystkich pułapek dla turystów, jakie znajdują się zaledwie o kilka mil od drogi, którą podróżujemy. Horoskop może nam pomóc w określeniu kierunku, ale nie przesądza, czy uda nam się dotrzeć do celu, czy też nie.

  

Leon Zawadzki powiedział:

Astrologia obejmuje relacje Nieba i Ziemi czyli naturalnego siedliska człowieka. Astrologia jest praktyczną próbą odczytania zapisu, który Przeznaczenie powierzyło Losowi do zrealizowania.

 

Dane Rudhyar powiedział:

Żaden astrolog ani psychoanalityk nie może interpretować życia i ludzkiego przeznaczenia na poziomie wyższym niż ten, na którym sam funkcjonuje.

  

Albert Einstein powiedział:

Nie wierzę w astrologię, bo jestem spod znaku Ryb, a Ryby nie wierzą w astrologię.

 

Wojciech Eichelberger powiedział:

Do astrologii zostałem przekonany w sposób empiryczny. Mój arogancki racjonalizm otrzymał bolesną lekcję pokory.

  

Leszek Szuman powiedział:

Astrologia nie zna przeciwników, zna tylko ignorantów.

 

Włodzimierz Zylbertal powiedział:

Nie ma jednej prostej i łatwej do zapamiętania prawdy astrologii. Jest tych prawd wiele, choć każda cząstkowa. Ale żadne takie cząstkowe wyjaśnienie astrologii nie jest zadowalające. Dopiero ich suma, tworząca nową jakość poznawczą potrafi nasycić ciekawość umysłu, uspokoić go i sprawić, że astrologia stanie się przedmiotem poważnych studiów.

  

Stephen Arroyo powiedział:

Historia nauki, medycyny, strategii militarnej, polityki i wielu innych dziedzin wykazuje dobitnie, że niemal każdy postęp spotykał się z gwałtowną i fanatyczną opozycją.

  

Anna Maria Woźniak powiedziała:

Czy horoskop może być bez znaczenia? Właśnie cały problem polega na tym, że nie znam osób, co do których jestem pewna, że wyskoczyły ponad swoje kółko. Ci, którzy tak twierdzą postępują według trantyzów - jak po sznurku, chociaż nie zdają sobie z tego sprawy, bo na astrologii znają się tylko powierzchownie.
 

Jerzy Prokopiuk powiedział:

Astrologia jest bez wątpienia jednym z najstarszych, ale i najbardziej złożonych systemów wiedzy. Jest to zresztą system znacznie bardziej spójny wewnętrznie i logicznie (choć przede wszystkim empirycznie) uzasadniony, niż wydaje się to zarówno krytykom, jak i powierzchownym jej "znawcom", "fachowo" rozprawiającym o właściwościach poszczególnych znaków zodiaku. Istnieją przesłanki, a nawet empiryczne dowody, by sądzić, że obie te grupy mają, w najlepszym wypadku, bardzo mgliste rozumienie tego czym w rzeczywistości jest astrologia. Nie wiedzą też najczęściej, że Zodiak to tylko jej drobny fragment, jak i tego, że jest on znacznie głębszy w swojej wymowie i znaczeniu, niż to wynika z analizy treściowej pokaźnej większości aktualnie dostępnych na rynku publikacji z tej dziedziny.

  

Donna Cunnigngham powiedziała:

Skłaniam się ku psychologicznemu ujęciu zachowań i cech charakteru opisywanych przez horoskop. Krótko mówiąc, nie uważam astrologii za najlepszą z możliwych wymówek. ("Nic nie mogę poradzić na to, Wysoki Sądzie, jestem spod znaku Ryb.") Jest on natomiast wspaniałym narzędziem, umożliwiającym zrozumienie ludzi - odkrywanie ich mocnych stron, słabości i zahamowań - i jestem przekonana, ze terapeuci osiągnęliby rezultaty znacznie szybciej, gdyby kierowali się horoskopami urodzeniowymi. Sądzę też, że możemy wrócić do zdrowia, że możemy przestać zachowywać się neurotycznie i autodestruktywnie, i że horoskop może w tym pomóc, wskazując nam bardziej konstruktywne sposoby wykorzystania naszych podstawowych cech charakteru.


Carl Gustav Jung powiedział:

Astrologia może bez wątpienia wnieść wiele do psychologii, to jednak, co ta może zaoferować swej starszej siostrze, jest już mniej oczywiste.
  

Justyna Reiner powiedziała:

Astrologia ukierunkowuje - pomaga znaleźć "dziury" i "wyboje" własnej psychiki, pokazuje słabe punkty, nad którymi trzeba pracować. To bardzo przyśpiesza rozwój osobisty, jeśli, oczywiście, ktoś chce się rozwijać. Naprawiać to trzeba w życiu - psychoterapia, różne ścieżki "duchowe", ciężka, mozolna i długa praca na sobą, która, raz zaczęta, trwa do końca życia. Astrolog tworzy mapę, właściciel horoskopu decyduje, którymi drogami pójdzie i czy będzie zwracał uwagę na drogowskazy. Można mapę wyrzucić i iść "na nosa" albo pytać do znudzenia o drogę wszystkich na tej drodze napotkanych. Albo się wtedy ma szczęście i trafia na skróty, albo się błądzi po manowcach. Astrologia to tylko sztuka czytania mapy. Znajomość mapy nigdy w życiu nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie. Mapą się człowiek bardzo nie pożywi ale łatwiej znajdzie miejsce, gdzie można dobrą strawę (także duchową) znaleźć.

  

Stephen Arroyo powiedział:

Unikalność astrologii polega na tym, iż zawiera zarówno aspekty kompleksowości sztuki, jak szczegółowości oraz precyzji nauki.

 

Leszek Szuman powiedział:

Wierzyć można w życie pozagrobowe, a na astrologii trzeba się znać.

 

Carl Gustav Jung powiedział:

Rodzimy się w danym momencie w danym miejscu i jesteśmy jak dobre wino, którego wspaniałe właściwości dojrzewają wraz z latami, ujawniając naturę pory roku i rocznika, w jakim się urodziliśmy. Astrologia zajmuje się dokładnie tym, niczym innym.
 

Tracy Marks powiedziała:

Kosmogram nie jest jedynie abstrakcyjnym portretem człowieka postrzeganego jako stała, niezmienna w czasie istota, nie służy też do określenia, jakiego rodzaju wpływy przejawiają się w poszczególnych dziedzinach naszego życia. Należy raczej uważać go za mapę, dzięki której możemy odkryć, kim naprawdę jesteśmy i kim możemy się stać, o ile zdecydujemy się przyjąć odpowiedzialność za zintegrowanie podzielanych od siebie elementów swojej osobowości oraz wpływających na nas wewnętrznych i zewnętrznych energii. Korzystając z astrologii w świadomy, aktywny, konstruktywny i odpowiedzialny sposób, możemy odkryć swoja prawdziwą tożsamość i jednocześnie tworzyć ja we współpracy z uniwersalnymi siłami.

Przeglądasz: Astrologia - cytaty / Uni Garden - astrologia i tarot w praktyce - Warszawa

Wyszukiwarka


Newsletter

E-mail:
Uni Garden © Józefina Jagodzińska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega
poszukiwane astrologia, horoskop, horoskopy, horoskop osobisty, horoskop urodzeniowy, horoskop prognostyczny, astrolog Warszawa, astrologia Warszawa, tarot Warszawa, wróżka Warszawa, tarocistka Warszawa, horoskop, horoskop partnerski, horoskop miłosny, znaki zodiaku, tarot, astrologia, astrologia wydarzeniowa, astrologia tranzytowa, nauka astrologii, astrolog, ezoteryka, archetypy, rozwój duchowy, rozwój osobisty, pomoc duchowa, wiedza duchowa, duchowa wiedza, ezoteryka, tarot wróżka, tarot, kurs tarota, kursy tarota, astrologii, karty tarota znaczenie, nauka tarota, interpretacja tarota, wróżby tarota, stawianie tarota, warsztaty, anioł stróż, anioły, archanioły, przebudzenie duchowe, Warszawa