UniGarden - Astrologia, tarot, kursy

Twój cytat

"Gdy uszy słyszą muzykę, ciało tańczy."

Natalia Makarova

Regulamin Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego

Jesteś w: Teksty » Varia » Teksty archiwalne


Regulamin Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego

 
I Postanowienia ogólne

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

 7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Izabela Podlaska.

 

II Cel i środki działania

 
8. Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja i rozwój astrologii w Polsce.

 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1) integrację środowiska astrologów w Polsce,

 2) wypracowanie standardów nauczania i konsultacji astrologicznej, zarówno pod względem merytorycznym, jak i etycznym,

 3) opracowywanie i archiwizacja historii astrologii w Polsce oraz dokonań współczesnych polskich astrologów,

 4) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w Polsce i za granicą,

 5) organizowanie spotkań, wykładów i odczytów na temat astrologii.

 

10. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek.

Przeglądasz: Regulamin Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego / Uni Garden - astrologia i tarot w praktyce - Warszawa

Wyszukiwarka


Newsletter

E-mail:
Uni Garden © Józefina Jagodzińska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Webmaster - ITB Vega
poszukiwane astrologia, horoskop, horoskopy, horoskop osobisty, horoskop urodzeniowy, horoskop prognostyczny, astrolog Warszawa, astrologia Warszawa, tarot Warszawa, wróżka Warszawa, tarocistka Warszawa, horoskop, horoskop partnerski, horoskop miłosny, znaki zodiaku, tarot, astrologia, astrologia wydarzeniowa, astrologia tranzytowa, nauka astrologii, astrolog, ezoteryka, archetypy, rozwój duchowy, rozwój osobisty, pomoc duchowa, wiedza duchowa, duchowa wiedza, ezoteryka, tarot wróżka, tarot, kurs tarota, kursy tarota, astrologii, karty tarota znaczenie, nauka tarota, interpretacja tarota, wróżby tarota, stawianie tarota, warsztaty, anioł stróż, anioły, archanioły, przebudzenie duchowe, Warszawa