Wykorzystanie astrologii w procesie rekrutacji

Autorka: Dorota Rzepecka

Astrolog kojarzy się wielu ludziom z osobą, która udziela konsultacji związanych z życiem osobistym, doradzając głównie w sferze uczuć i decyzji osobistych. Tymczasem astrologia jako narzędzie umożliwiające szybkie nakreślenie osobowości człowieka przy małym nakładzie kosztów jest niezwykle użyteczna także w biznesie.

Astrolog może być cennym partnerem podczas rekrutacji nowych pracowników, gdyż bez długotrwałych i skomplikowanych testów osobowościowych oraz czasochłonnych rozmów kwalifikacyjnych potrafi nakreślić podstawowe rysy osobowości kandydata, jego temperament i typ inteligencji. Może także odnaleźć w horoskopie informacje na temat wymaganych na konkretnym stanowisku cech personalnych oraz sprawdzić, jaka będzie interakcja między nowym pracownikiem a jego szefem łącznie z tym, jakie ukryte, a destrukcyjne dla harmonijnej współpracy aspekty tej relacji mogą ujawnić się z czasem.

Pierwsze zadanie astrologa doradzającego w procesie rekrutacji to sprawdzenie profilu osobowości kandydata, czy spełnia oczekiwania związane ze stanowiskiem. Czy potrzebna jest osoba kreatywna i energiczna, czy też spokojna i sumienna? Astrolog już podczas kilkunastu pierwszych minut nad horoskopem potrafi nakreślić ogólną wizję osoby – czy będzie to wulkan energii, czy raczej szara myszka.
Sprawdza to obserwując rozłożenie planet w żywiołach, szczególnie Świateł i sprawdzając, które obiekty zajmują miejsce w pobliżu osi horoskopu bądź są w inny sposób wzmocnione, np. przez pobyt w swoim znaku lub liczne i mocne aspekty, oraz jak położone są ciała niebieskie szczególnie ważne dla danego stanowiska. Przykładowo, przy zatrudnianiu osoby do pracy umysłowej lub mającej często kontaktować się z ludźmi ważne będzie położenie Merkurego, które powie o typie inteligencji i sposobie komunikowania się z innymi osobami. Czy potrzebna będzie osoba ze świetną pamięcią? Merkury w Raku lub Skorpionie z pewnością niczego nie zapomni. Osoba szybko przyswajająca mnóstwo informacji i błyskawicznie nawiązująca nowe kontakty? Merkury w Bliźniętach będzie idealny. Osoba analityczna i uwielbiająca badać najdrobniejsze szczegóły? Merkury w Pannie spełnia te warunki. Osoba ogarniająca idee i dalekosiężne plany? Merkury w Strzelcu będzie miał odpowiedni rozmach, itd. Badając te i inne czynniki astrolog powie też z dużą dokładnością, jak dana osoba zachowuje się w stosunkach z ludźmi – czy jest raczej osoba bezkonfliktową, dbającą o dobra atmosferę w towarzystwie, czy też będzie sprawiać problemy przez kłótliwość lub zamiłowanie do intryg.

W tej części analizy astrolog bada też, jak dana osoba harmonizuje z całą firmą. Jeśli w danym przedsiębiorstwie panują sztywne saturniczne zasady, wszystko jest sformalizowane i oparte na skomplikowanych procedurach,  osoba z silnym Uranem nie zagrzeje w niej długo miejsca, nawet jeśli dostanie bardzo dużo swobody. Będzie się dusić i męczyć, narzekając na niezrozumiałe roszczenia zagrażające jej wolności i nie mogąc pojąć, czemu wymaga się od niej ograniczających swobodę zachowań, skoro wykonuje dobrze swoja pracę. Z kolei w firmie, w której panują familiarne stosunki i nikogo nie dziwi, że jednej z pracownic zdarza się przyjść do biura w wałkach, które zdejmuje dopiero podczas porannej kawy, pracownik z mocnym Saturnem będzie tęsknił do oficjalnych tytułów, ścisłego dress code’u i sztywnych reguł, bez których czuje się wchłonięty przez obcy i wrogi chaos, choćby sama  firma działała precyzyjnie jak szwajcarski zegarek.

W przypadku rekrutacji pracownika, który będzie pozostawał w bezpośrednich i ścisłych zależnościach z innymi osobami, astrolog sprawdza, jaki zespół stworzą i jak będzie im się razem pracowało. Niezbędna jest podstawowa analiza porównawcza – jeśli np. dwie osoby pracujące nad wspólnym projektem będą miały kwadraturę Merkurych, nieuniknione będą nieporozumienia, a nawet ostre słowne starcia, choć w szczególnych przypadkach te osoby mogą wiele zdziałać dzięki odmiennemu podejściu do tematu; przy koniunkcji będą się świetnie dogadywać, ale może zabraknąć im świeżego spojrzenia na wspólny projekt; z kolei przy kwinkunksie ich kontakty będą oscylowały między wzajemną inspiracją a mówieniem na kompletnie różne tematy w pełnym przekonaniu, że dyskutują o tym samym, zaś przy trygonie lub sekstylu będą się harmonijnie uzupełniać i wzajemnie inspirować.

Ta część pracy astrologa stanowi zaledwie początek pracy nad  horoskopem. Jeśli kandydat przeszedł pomyślnie tę wstępną selekcję, można przystąpić do analizy pod kątem stricte zawodowym.  Jaki właściciel horoskopu ma stosunek do obowiązków: jak mocny jest jego Saturn? Co liczy się dla niego w pracy – ciekawe zadania, wynagrodzenie, prestiż? Czy jest nastawiony na pracę na stanowisku podrzędnym, czy też będzie przeć do awansu, a może będzie wołał stanowisko niezależnego specjalisty?

Porównanie VI i X domu wskaże, czy dana osoba ma motywacje do robienia kariery, czy raczej ceni sobie stabilną pracę na tylnym froncie. Przy silniejszym X domu osoba taka będzie szybko szukać możliwości awansu i rozwinięcia skrzydeł, wiec nie zagrzeje długo miejsca na stanowisku sekretarki. Jeśli firma ma duże możliwości szybkiego rozwoju dla pracowników, to świetnie – jeśli zaś szuka osoby, która na takim stanowisku pozostanie na dłużej, lepiej rozejrzeć się za kandydatką z mocnym VI domem, który daje tendencje do  pracy na stanowisku podrzędnym. Ponadto, jeśli w VI domu kandydata znajduje się Słońce lub Mars, osoba taka będzie wkładać w pracę dużo energii i wysiłku, natomiast jeśli jest to Księżyc, Wenus lub Jowisz, będzie nie tylko osobą ceniącą pracę samą w sobie, ale też pozytywnie wpływającą na atmosferę w miejscu zatrudnienia. Oczywiście  należy dokładnie się  przyjrzeć, czy planety te nie odbierają krytycznych aspektów. Z kolei kandydat z planetami położonymi w pobliżu MC, lecz od strony IX domu, prawdopodobnie będzie bardzo ambitny, lecz jego aspiracje będą kierowały się raczej w stronę ciekawszej i bardziej rozwojowej pracy, niż wyższego szczebla w korporacyjnej drabinie. Przy zatrudnianiu takiej osoby należy wziąć pod uwagę, czy będzie możliwy dla niej tzw. awans poziomy lub czy jej stanowisko pozwala na stopniowe poszerzanie obowiązków o coraz bardziej wymagające zadania.

Uzyskane w ten sposób informacje należy uzupełnić o analizę położenia Ceres, przez wielu współczesnych astrologów uważanej za władczynię znaku Panny oraz VI domu. Jej mocna i korzystna pozycja wskazuje na osobę pracowitą, obowiązkową i dokładną, co jest zaletą każdego pracownika, od personelu sprzątającego po dyrekcję. Znak i aspekty Ceres mówią o sposobie wykonywania pracy przez właściciela horoskopu i o tym, jak radzi sobie z codzienną rutyną. Przykładowo, zatrudniając osobę z Ceres w twardym aspekcie z Uranem należy liczyć się z tym, że będzie ona miała trudności z systematycznością, gdyż z natury pracuje w nieregularnym rytmie, w którym zrywy tytanicznej  pracy przeplatane są okresami niezdolności do pracy. Przy niektórych stanowiskach, szczególnie kreatywnych, na których liczy się wynik końcowy, nie jest to przeszkodą, a jedynie powoduje nerwowość przełożonych, jednak na wielu taka cecha może być dyskwalifikująca.  Z kolei Ceres w aspekcie z Księżycem sprawia, że wydajność pracownika w dużym stopniu zależy od jego nastroju i samopoczucia, a więc jeśli atmosfera wokół jest sprzyjająca, osoba taka świetnie sobie radzi ze swoimi zadaniami, lecz jeśli będzie się czuła zagrożona lub wytracona z równowagi emocjonalnej, będzie dużo gorzej wypełniać swoje obowiązki, szczególnie gdy jednocześnie ma  kłopoty w życiu prywatnym.

Ostatnim etapem analizy jest także odnalezienie w horoskopie kandydata informacji na temat jego predyspozycji do osiągnięcia bogactwa i popularności. To przecież ludzie współtworzą aurę energetyczną miejsca pracy i nawet szeregowy pracownik wpływa na pomyślność i  wizerunek swojej firmy. Ludzie, którzy mają wpisany w horoskop łut szczęścia, talent do przyciągania pieniędzy i zjednywania sobie sympatii, będą obdarowywać tymi cechami swoją firmę. Stąd bardzo korzystnie jest mieć w swojej kadrze pracowników z dobrze posadowionym Jowiszem lub Wenus, zwanymi w klasycznej astrologii „wielkim szczęściem” i „małym szczęściem”.
Dobrze aspektowany Jowisz w domu X (lub w IX domu blisko MC) pracownika pomaga podnosić prestiż firmy, a w II domu – pomnażać jej majątek. Podobnie, choć w przypadku X domu słabiej, działa Wenus. Nawet jeśli pracownik z korzystnym horoskopem nie będzie miał nic wspólnego z działem marketingu i PR, całą firma zyska na jego dobrze położonych benefikach. Oczywiście im bardziej eksponowane stanowisko, tym większy wpływ pozytywnych układów planetarnych na całą firmę – dziesiątodomowy Jowisz u pracownika działu marketingu, czy drugodomowy u pracownika działu sprzedaży, nie mówiąc o dyrektorach tych departamentów, może wręcz zdziałać cuda.

Dzięki tej analizie astrolog może stworzyć profil osobowości kandydata, określić szanse na jego harmonijną współpracę z istniejącym zespołem, zbadać stosunek kandydata do pracy i obowiązków oraz zdiagnozować jego aspiracje zawodowe i materialne. Oczywiście nie ma kandydata idealnego, podobnie jak nie ma idealnego partnera w miłości, lecz wiedza astrologiczna daje cenną możliwość, aby przy stosunkowo niskich kosztach na podstawie kilku czy kilkunastu spełniających w takim samym stopniu tzw. twarde wymagania rekrutacyjne (wykształcenie, doświadczenie, znajomość języków obcych itd.) kandydatów wybrać tę osobę, która najlepiej odnajdzie się na danym stanowisku i będzie cennym uzupełnieniem zespołu.


Dorota Rzepecka,
Luty 2009, Warszawa
Tekst pochodzi ze strony - www.uni-garden.com - Astrologia i Tarot w praktyce - Warszawa.