Precesja

Gwiazda Polarna, naświetlenie ok. 45 minut. fot Udo KügelPrecesja  -  zjawisko polegające na tym, że oś Ziemi, ze względu na to, że jest pochylona o ~23,5°, nie zachowuje stałego położenia w przestrzenni i kreśli na tle nieba okrąg. Zakreślenie pełnego okręgu trwa ~ 25.700 - 26.000 lat, czyli tzw. rok platoński.

Efektem ziemskiej precesji jest np. to, że  Gwiazda Polarna nie zawsze była na biegunie nieba. Inne gwiazdy, które w innych epokach zajmują centralne miejsce na biegunie nieba to:

- Alrai
z gwiazdozbioru Cefeusza zajmę pozycję Polaris za ~3000 lat;

- Alderamin
z gwiazdozbioru Cefeusza zajmie pozycję Polaris za ~7.500 lat;

- Deneb z gwiazdozbioru Łabędzia zajmie pozycję Polaris za ~8000 lat;

- Wega z gwiazdozbioru Liry zajmie pozycję Polaris za 12.000 lat;

- Thuban z gwiazdozbioru Smoka zajmował miejsce Polaris  ~4.700 lat temu, następnie zajmie jej miejsce za ~22.000 lat;

- Kochab, druga co do jasności gwiazda z gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy ~3500 lat temu do 500 n.e.;

- obecnie
Gwiazda Polarna, najjaśniejsza z gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy, następny raz za około 25.800 lat znów.

Precesja osi Ziemi została odkryta w starożytności. Współcześnie naukowcy przyjmują za pewnik, że znał ją Hipparch w 130 roku p.n.e., mimo że istnieją przesłanki, że precesja była znana już w starożytnym Sumerze, a potem Egipcie. Nazwa pochodzi od łacińskiego określenia praecessio aequinoxi (wyprzedzanie równonocy) przesuwanie się  spowodowanego precesją osi ziemskiej przesuwania się punktu Barana.

Z astrologicznego punktu widzenia oznacza to, że w ciągu około 2166 lat punkt Barana (a wraz z nim i pozostałe) przesuwa się o 30 stopni, a więc o jeden znak. Punkt Barana, inaczej zwany punktem równonocy wiosennej, przesuwa się po ekliptyce ~1° na 72 lata. Stąd opowieści o Erze Ryb - w tej chwili równonoc wiosenna następuje w momencie, gdy Słońce jest na tle gwiazdozbioru Ryb (i jednocześnie w znaku Barana) oraz Erze Wodnika - Słońce będzie wchodzić w równonoc wiosenną na tle gwiazdozbioru Wodnika za ponad 100 lat.

Patrz też: wiosenny punkt Barana. (Astrologia)


Tekst pochodzi ze strony - www.uni-garden.com - Astrologia i Tarot w praktyce - Warszawa.