Archanioł Ariel

Archanioł Ariel (Aruel) - jego imię oznacza Lew Boży. Archanioł uznawany w kościołach  prawosławnym, protestanckim i judaiźmie, a w tradycji łacińskiej nie. Kult Ariela został oficjalnie potępiony przez papieża Zachariasza, ostatniego Greka na tronie piotrowym, podczas synodu w 745 roku, wraz z kilkoma innymi aniołami.

 

Wedle apokryfów to Ariel uratował św. Jan Chrzciciela z herodowej rzezi niewiniątek.

 
Wedle tradycji żydowskiej był także aniołem grzmotu i trzęsienia ziemi, a w średniowiecznej tradycji mistycznej był aniołem władającym niedzielą i źródłem ciepła w zimie, co jest interesującym odniesieniem solarnym. W księdze Enocha pojawia się jako nadzorca...Tartaru, a więc  najgorszej części Hadesu. Jeśli połączy się to z popularną nazwą Uriel, która oznacza światło Boga lub płomień Boży, to jest jasne, skąd wzięło się wykluczenie tego archanioła przez tradycję łacińską.


Związaną z Arielem gwiazdą jest najjaśniesza, podwójna gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona, Antares, zwana także sercem Skorpiona, Vespertilio

 


Tekst pochodzi ze strony - www.uni-garden.com - Astrologia i Tarot w praktyce - Warszawa.