Ceres w znakach 2020

Autorka: Józefina Jagodzińska

 Károly Brocky, Ceres i Triptolemos, ok. 1853 Ceres w 2020 roku zaczyna swój pobyt od znaku Koziorożca. Mimo tak konkretnego początku, wzmacniającego wpływy typowe dla tego znaku Ceres jest w Ziemi jedynie pierwszych trzydzieści dni w roku, by następnie spędzić resztę roku w dwóch znakach, Wodniku i Rybach.

Co może na ten temat powiedzieć astrolog?

Styczeń jako jedyny miesiąc, w którym Ceres jest w znaku związanym z twardymi uwarunkowaniami, sprzyja wstępnej diagnozie, czym warto się w tym roku zajmować, a czym nie, jaki wymiar czasowy poświęcić różnym dziedzinom życia, jakie plany realizować, a co sobie odpuścić lub przełożyć na później. Kolejne miesiące będą weryfikować te założenia, sprzyjając korektom na poziomie emocjonalnym i duchowym, co w konsekwencji będzie wpływać także na założenia z początku roku.

 Ceres
w żywiołach

Liczba dni
Retrogradacje
 Ogień - -
 Ziemia 30 -
 Powietrze 126 21
 Woda 210 82

 

W 2019 roku Ceres przebywała ponad pół roku w Strzelcu, tonując wpływ Jowisza. Nnatomiast w 2020 roku Ceres omija znaki ogniste, co sprzyja kontynuacji dotychczasowych nawyków, przede wszystkim tych związanych z ruchem, sportem i edukacją. Ceres w trakcie pobytu w Wodniku i Rybach przekieruje zainteresowania przedmiotowe na podmiotowe - na gruncie towarzyskim bardziej istotne będzie to, z kim, niż co się robi. Innymi słowy jest to czas, kiedy metodą prób i błędów ludzie będą testować wzajemne interakcje, starając się zacieśniać więzi, stwarzać grupę przyjaciół czy bliższych osób.

Pobyt Ceres w Wodniku sprzyja także wszelkiego rodzaju modernizacjom, a w Rybach odpoczynkowi, ale i wzrostowi bałaganu. 
Osoby, które mają planety w tych dwóch znakach poświęcą wiele czasu na autoanalizie a w konsekwencji optymalizacji swoich działań, a także na leczeniu lub profilaktyce zdrowotnej. Ceres przebywa aż 7 miesięcy w Rybach, ta druga tendencja będzie przeważać w 2020 i potrwa aż do 21 lutego 2021, a więc zdominuje także początek kolejnego roku.

Ceres
w znakach

 Direct
& retro
 Data Dni
Koziorożec
D
16 listopada 201930/76
Wodnik
D
31 stycznia 2020
83/126
RybyD
23 kwietnia 2020
75/210/261
RybyR 12°49''
 7 lipca 2020
 82/210/261
 Wodnik R 27 września 2020
 21/126
 Wodnik D 18 października 2020
 22/126
Ryby
 D 9 listopada 2020
 53/210/261
 Baran D 21 lutego 2020
 *

 

 

Józefina Jagodzińska,
styczeń 2020, Warszawa

 

Kategorie:  astrologia, horoskop, astrologia wydarzeniowa, astrologia tranzytowa, prognoza astrologiczna, tranzyty, planety osobiste, planety społeczne.

Tekst pochodzi ze strony - www.uni-garden.com - Astrologia i Tarot w praktyce - Warszawa.